3.0 Oxidiskaråvaror

I föregående avsnitt har princip och utförande för ett antal vanliga analysmetoder beskrivits. I det följande skall något nämnas om tillämpningen av metoderna på olika produkter och processer.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    3.0.1 Oxidiskaråvaror

    Som generell analysmetod är XRF i kombination med smältuppslutning den vanligaste. Detta gäller framför allt bestämning av huvudkomponenter, men även låga koncentrationer kan bestämmas med bra resultat.

    ICP och AAS används främst för bestämning av låga och medelhöga koncentrationer. Undersökningar har emellertid visat att man med ICP och noggrann utspädningsteknik kan bestämma även höga halter.

    Användning av klassiska våtkemiska metoder, såsom gravimetri och titrering, begränsas i dag oftast till bestämning av höga koncentrationer, där stor noggrannhet krävs, till exempel bestämning av järn i malm. Dessutom måste våtkemi tillgripas om metalliskt eller tvåvärt järn skall bestämmas.