Innehållsförteckning

    Idag finns inga kända hälsorisker vid normal kontakt med metalliskt aluminium. Aluminiumsvetsning, aluminiumproduktion etc kräver skyddsåtgärder. Kontaktallergi är mycket sällsynt.

    Livsmedelsverket tycker att man bör undvika att tillaga sura rätter, som rabarber, i aluminiumgrytor.