Innehållsförteckning

    0.0.1 Översikt

    ”Aluminium, Basfakta” ger en första inblick i aluminiumteknik och produktionsmetoder. Vi har i Aluminium Basfakta undvikit tabeller och diagram och detaljerade beskrivningar, detta innebär också en del generaliseringar. För mer detaljerad information se ”Aluminiumlära” eller besök Svenskt Aluminiums hemsida.

    Monte rosa hut. Självförsörjande bergsstation med Matterhorn i bakgrunden. Dubbelfalsad obehandlad aluminiumplåt. Monte rosa hut. Självförsörjande bergsstation med Matterhorn i bakgrunden. Dubbelfalsad obehandlad aluminiumplåt.