Innehållsförteckning

    Grundämnet aluminium är den vanligast förekommande metallen i jordskorpan men i dess metalliska form är den alltför reaktiv för att kunna förekomma i naturen. Man hittar den därför i olika mineraler där bauxit är den främsta källan till
    aluminiumproduktionen.

    Figur 68. Figur 68.