Innehållsförteckning

    Skärande bearbetning innebär att man med olika metoder tar bort material från arbetsstycket, exempelvis fräsning, svarvning, stansning, laserskärning, och vattenskärning. Aluminium kan bearbetas med nästan alla vanliga bearbetningsmetoder, även metoder som används för trä, t.ex. hyvling och cirkelsågning.

    Ett undantag är att skärning med acetylen/syrgas som är vanligt för stål inte passar aluminium.

     

    Figur 56. Stansad fasad på Humanistiska teatern i Uppsala. Figur 56. Stansad fasad på Humanistiska teatern i Uppsala.