Innehållsförteckning

    5.0.1 Användningsområde

    Oförstörande provning med användande av magnetpulvermetoden är en av de äldsta och säkraste metoderna. Magnetpulverprovning kan användas för indikering av defekter i ytan eller dess omedelbara närhet i (ferro)magnetiska material som till exempel järn och stål (ej austenitiska).

    På grund av metodens flexibilitet med många tillämpningsvarianter, utnyttjas den för provning av såväl produkter under tillverkning som detaljer under drift. För den senare tillämpningen är det en praktisk fördel att det ej erfordras någon omfattande förbehandling av proverna. Även defekter fyllda med främmande material (fett, färg och så vidare) kan indikeras. Härvid kan bärbar eller transportabel utrustning bestående av strömaggregat och handelektroder eller kabel för lindning av spolar användas manuellt.

    Vid provning av många likartade detaljer finns olika automatiska utrustningar tillgängliga på marknaden till exempel inom bilindustrin eller vid tillverkningen av lagerkomponenter. Metoden är särskilt lämpad för detektering av defekter med skarpa begränsningar, exempelvis sprickor.