4.4 Gjutlegeringar

Skriv ut
Innehållsförteckning

  4.4.1 Gjutlegeringar

  I normen SS-EN 1706:2010 finns en förteckning över de standardiserade legeringar som används för gjutgodstillverkning. De exakta fordringarna på sammansättning och hållfasthet anges i denna. Exempel på en fullständig standardbeteckning för en gjutlegering i form av en tacka är: SS-EN 1706:2010 är AB-42000KT6.

  Tabell 8 anger beteckningar och lämpliga gjutmetoder för ett stort
  antal gjutlegeringar, medan Tabell 9 ger en förteckning över de vanligaste tillståndsbeteckningarna. Tabell 10 ger sammansättningen för
  de vanligaste gjutlegeringarna och Tabell 11 hållfastheten.

  Tabell 8. Aluminiumgjutlegeringar – Legeringar, gjutförfarande och tillstånd i SS-EN 1706:2010

  Tabell 9. Beteckningar för värmebehandlingstillstånd enligt SS-EN 1706:2010

  Tabell 10. Nominell sammansättning för några aluminiumgjutlegeringar (AB)

  Tabell 11. Hållfasthet för några aluminiumgjutgods (AC)