12.4 Tillverkning av primäraluminium

Skriv ut
Innehållsförteckning

    12.4.1 Tillverkning av primäraluminium

    Sveriges enda elektrolysverk för framställning av primäraluminium ur aluminiumoxid är Kubal i Sundsvall. Under 2000-talet har stora investeringar gjorts för att öka energiutbytet i produktionen och förbättra miljön i och utanför fabriken.

    12.4.2 Energibehov vid tillverkning av primäraluminium

    Vid framställningen av aluminium från oxid åtgår el-energi. Per kg aluminium (från bauxit till göt) krävs cirka 16 kWh el-energi och dessutom cirka 60 MJ termisk energi. Dessa siffror inkluderar även energibehovet för transport och lokaluppvärmning.

    I samhällsdebatten anförs ofta att framställning av aluminium är ”mycket energikrävande” i förhållande till andra material. Detta är riktigt om man räknar per kg, men ofta fel om man räknar per funktionell enhet, till exempel per m2 plåtyta. Aluminium har ju låg densitet jämfört med många andra material och samma funktion kan ofta åstadkommas med lägre vikt om aluminium används.