5.3 Brättplåtar

Oftast monteras modellerna före formningen på brättplåtar, även benämnda brätt. Detta är fallet vid all mekaniserad formning.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    5.3.1 Brättplåtar

    Vid manuell formning används brätt om antalet avgjutningar motiverar detta. Brättplåtarna har varierande utformning beroende på formmaskinstyp. Vanligen utgörs de av en helbearbetad gjutjärns- eller stålplatta med tjockleken 20 eller 30 mm. Tjocklekar upp till 80 mm förekommer.

    Det är viktigt att brättplåtarna är tillräckligt stabila för att gjutgodset skall få en god måttnoggrannhet. Är brättplåtarna inte tillräckligt stabila ökar risken för partgrader med ökat rensningsarbete som följd. Brättplåtarna förses med styrdubbar samt hål för fastskruvning på maskinbord eller brättlåda. Vid flasklös formning, bullformning och blockformning, kan även brättplåtar av laminerat trä, aluminium eller andra material användas.

    Mindre modeller monteras ofta på delbrätt om seriestorlekarna inte är så stora att det är motiverat att fylla ett helt brätt med modeller. Delbrätten läggs i en särskild ram och därigenom möjliggörs formning av mindre serier i större formar.